Δράση 11: Προτάσεις Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την βιώσιμη χρήση των γεωργικών φαρμάκων
Για τη Δράση 11, η οποία είναι συνεχής και έχει ως σκοπό να αξιολογηθούν, να διαμορφωθούν κατάλληλα και να διαχυθούν/προωθηθούν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει από την υλοποίηση του έργου σε μορφή συγκεκριμένων προτάσεων προς τους εθνικούς φορείς χάραξης πολιτικής. Η ομάδα υλοποίησης του έργου από την αρχή του έργου έχει κάνει μια σειρά προσπαθειών στο πλαίσιο επικοινωνίας μέσω επίσημης αλληλογραφίας έτσι ώστε να υπάρξει άμεση και αποτελεσματική συνεργασία με φορείς όπως το ΥπΑΑΤ, ο ΟΠΕΓΕΠ και ο ΕΣΥΦ από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα κοινό έδαφος προσπαθειών για την ανάπτυξη και εφαρμογή των στόχων του έργου και της νέας Οδηγίας 2009/128/ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό έχει εκφραστεί κατ’ επανάληψη από υψηλόβαθμα στελέχη του ΥπΑΑΤ και του ΟΠΕΓΕΠ το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους για την αξιοποίηση των προτάσεων του έργου για την ανάπτυξη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ). Ιδιαίτερα γόνιμη συνεργασία έχει αναπτυχθεί και με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας-Βιομηχανία.
Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση-ημερίδα που στο ΜΦΙ στις 26/05/2011 σε συνεργασία με το OPERA Research Center και με προσκεκλημένους ομιλητές από το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, από το Health & Safety Executive της Αγγλίας και από την ECPA. Η ημερίδα είχε θέμα: «Προτάσεις για την επερχόμενη εφαρμογή της Οδηγίας για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων με βάση τα αποτελέσματα του προγράμματος LIFE+ EcoPest» και αποσκοπούσε στο διάλογο και στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των προσκεκλημένων εκπροσώπων των εθνικών φορέων και των επιστημονικών και κοινωνικών εταίρων προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη  αξιοποίηση της εμπειρίας και επιστημονικής γνώσης του ΜΦΙ από το πρόγραμμα EcoPest και του OPERA Research Center για την επιτυχή εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128. Στόχος της ημερίδας ήταν η κατάρτιση ενός κοινού Πλαισίου Δράσης που θα οδηγήσει  σε συγκεκριμένες  προτάσεις για τη διαμόρφωση του ΕΣΔ.
Τα συμπεράσματα και οι απόψεις που εκφράστηκαν στην ημερίδα της 26/05/2011 για την επερχόμενη εφαρμογή της Οδηγίας αποτυπώθηκαν σε προτάσεις προς το ΥπΑΑΤ, τις οποίες συνέταξε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από επιστήμονες του εξωτερικού που συμμετείχαν στην ημερίδα, εκπροσώπους του ΥπΑΑΤ, εκπρόσωπο της Βιομηχανίας (ΕΣΥΦ) και ομάδα επιστημόνων του ΜΦΙ που συμμετέχουν στο Ecopest με επικεφαλής τη Συντονίστρια του έργου.
Κατόπιν αυτών υποβλήθηκαν από το Συντονιστή του έργου προς τις Αρμόδιες Αρχές (ΥπΑΑΤ & ΥΠΕΚΑ) οι εν λόγω προτάσεις για την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΕ οι οποίες βασίζονται και τεκμηριώνονται από τα παραδοτέα αλλά και από τη γενικότερη εμπειρία που αποκτιέται από το έργο. Συγκεκριμένα  ο Συντονιστής Δικαιούχος έχει υποβάλλει προτάσεις για να ληφθούν υπόψη στην εθνική περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία, εστιάζοντας στους κύριους άξονες ανάπτυξης του ΕΣΔ. Επίσης έχει σταλεί στο ΥπΑΑΤ το πακέτο της τρέχουσας έκδοσης των πρωτοκόλλων χαμηλών εισροών καθώς και των οδηγιών φυτοπροστασίας που έχουν παραχθεί από το έργο.
Η ολοκληρωμένη τελική πρόταση, πέραν των ήδη υποβληθέντων αξόνων για την ανάπτυξη του ΕΣΔ που είναι:
 • Δομή και σκοπό του ΕΣΔ
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης γ.φ.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης γψεκαστικών μηχανημάτων
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος χαμηλών εισροών,
θα περιλαμβάνει επιπλέον θεματικές ενότητες που θα αξιοποιούν μεθόδους και διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί στο πρόγραμμα όπως είναι π.χ.:
 • μεθοδολογία καταγραφών,
 • διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης επικινδυνότητας από τα φ.π.,
 • προτάσεις αντικατάστασης γ.φ.
 • στρατηγική ελέγχου διασποράς ψεκαστικού νέφους,
 • μεθοδολογία περιβαλλοντικής παρακολούθησης,
 • διαδικασία ελέγχου-διαχείρισης αποβλήτων,
 • διαδικασία χρήσης αγροχημικών.
Η Δράση εξελίσσεται απολύτως ικανοποιητικά και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2011.

 

Τελευταία νέα