Δράση 12: Διάδοση & διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος
Η Δράση 12 είναι μια συνεχιζόμενη δράση και περιλαμβάνει ένα σύνολο από ενέργειες οι οποίες στοχεύουν στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου προς τις ομάδες αποδεκτών του (κοινή γνώμη, παραγωγούς, φορείς της πολιτείας). Όλα τα παραδοτέα της Δράσης αυτής έχουν υλοποιηθεί ή είναι αντίστοιχα σε εξέλιξη σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου. Το ενημερωτικό φυλλάδιο για το LIFE+ EcoPest έχει δημιουργηθεί και διανεμηθεί. Έχουν πραγματοποιηθεί 3 τηλεοπτικές προβολές του έργου, 1 στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΤ3 και 2 στο STAR Λαμίας.
Ο ιστότοπος για το έργο έχει κατασκευαστεί και ανανεώνεται συνεχώς με την πρόοδο του έργου ενώ παράλληλα παρακολουθείται η επισκεψιμότητά του.
Μια σειρά από άρθρα για το έργο έχουν δημοσιευτεί στον τοπικό και στον εθνικό τύπο. Συγκεκριμένα για το έργο έχουν γίνει δημοσιεύσεις εκτεταμένων άρθρων σε 5 εφημερίδες μεγάλης πανελλαδικής κυκλοφορίας (“ΤΑ ΝΕΑ”, “Real News”, “ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ”, “ΑΥΡΙΑΝΗ” και “Free Sunday”)
Ακόμη έχει παραχθεί και διανεμηθεί σε παραγωγούς και λοιπούς ενδιαφερόμενους έντυπο υλικό επικοινωνιακού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Επιπρόσθετα έχουν πραγματοποιηθεί εκδηλώσεις διάχυσης που περιλαμβάνουν ημερίδες, συναντήσεις εργασίας, αναρτημένες και προφορικές παρουσιάσεις καθώς και ενημερωτικές ανακοινώσεις.
Υποστηρικτικά της δράσης αυτής είναι και τα Δελτία Τύπου και Ενημερωτικά Δελτία για το έργο καθώς και οι παρουσιάσεις σε blogspots. Το παραδοτέο που αφορά την ολοκλήρωση των Δράσεων του έργου (Layman’s report) θα υποβληθεί στην Τελική Έκθεση.
Μέχρι σήμερα υλοποίηση της δράσης είναι εξαιρετικά αποτελεσματική και σύμφωνη με το πρόγραμμα.

 

Τελευταία νέα