Home EcoPest Δράσεις προγράμματος
Δράση 4: Καθορισμός κριτηρίων για τον Προσδιορισμό των Πλέον Επικίνδυνων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων για την Περιοχή
Η μείωση του κινδύνου από τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον εξαρτάται, εκτός από την ορθολογική χρήση τους και από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Σε αυτή την Δράση, οι τοξικολογικές, οικοτοξικολογικές και περιβαλλοντολογικές ιδιότητες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην περιοχή μελέτης έχουν ληφθεί υπόψη σε συγκριτική αξιολόγηση επικινδυνότητας για τις συνθήκες που ισχύουν στην περιοχή και τις συγκεκριμένες μεθόδους εφαρμογής. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα έχουν ταξινομηθεί ανάλογα με την επικινδυνότητά τους, λαμβάνοντας υπόψη και άλλους παράγοντες όπως είναι η πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας των καταπολεμούμενων οργανισμών, οι εφαρμοζόμενες γεωργικές πρακτικές και η σοβαρότητα των επιπτώσεων σε περίπτωση ατυχήματος. Αυτή η ταξινόμηση  παρέχει αυτόματα μια αρχική ένδειξη της σχετικής επικινδυνότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων καθώς και την πληροφόρηση για την επιλογή των ασφαλέστερων λύσεων.
 

Τελευταία νέα